Sujungtos bylos C-338/08 ir C-339/08: 2010 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Regionale di Torino (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) P. Ferrero E C. SPA prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 90/435/EEB — Mokesčio prie šaltinio sąvoka — 5 % dydžio mokesčio išmokant dividendus ir Italijoje įsisteigusios dukterinės bendrovės „apmokestinimo padidinimo grąžinimo“ Nyderlanduose įsisteigusiai savo patronuojančiai bendrovei taikymas pagal dvišalę sutartį)