2011 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti