Asia T-712/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.1.2021 – Umweltinstitut München v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Asiakirjat, jotka liittyvät Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella perustetun terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevän yhteisen hallintokomitean kokoukseen – Tutustumisoikeuden epääminen osittain – Sellaisen asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen, jota on pyydetty kanteen nostamisen jälkeen – Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)