2012/582/ES: 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo