2012 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1122/2012, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurinius žydruosius merlangus VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse