Állami támogatás – Belgium – SA.53995 (2019/NN) számú állami támogatás – Az Esko-Graphics részére nyújtott többletnyereségadó-mentesség – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmébenEGT-vonatkozású szöveg.