ES žemės ūkis ir klimato kaita 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES žemės ūkio ir klimato kaitos (2009/2157(INI))