Klausimas raštu E-6218/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisijai. Galimas Centrinės Italijos Mechaninių technologijų konsorciumo vykdomo projekto „Technologijų perdavimas mažiau išsivysčiusioms šalims, dizainas ir kūryba“ finansavimas