Lieta T-135/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 6. februāra spriedums – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (“LaTV3D”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “LaTV3D” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “TV3” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Pakalpojumu līdzība – Apzīmējumu līdzība – Atšķirtspēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)