2011 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė korupcijos klausimams nagrinėti