Klausimas raštu P-4788/10 Corina Creţu (S&D) Komisijai. Priemonės, kurių Komisija gali imtis siekdama apsaugoti valstybių narių piliečių teises