2002 m. liepos 25 d. Teisingumo Teismo sprendimas.