Klausimas raštu E-7709/10 Artur Zasada (PPE) ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) Komisijai. „Neįgaliojo“ piktogramos pakeitimas siekiant teisingai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr.1107/2006