COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ CONTURILE ANUALE ALE FONDULUI EUROPEAN DE DEZVOLTARE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2015$