KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR AUDITO RŪMAMS 2015 M. EUROPOS PLĖTROS FONDO METINĖS ATASKAITOS$