2003 m. sausio 30 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas.