2012 10 30 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6706 - SK INNOVATION CO / CONTINENTAL AG) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)