Komisijos direktyva 2008/128/EB 2008 m. gruodžio 22 d. nustatanti tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)