Zaak C-923/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 17 december 2019 — Van Ameyde España S.A. / GES Seguros y Reaseguros S.A.