2012/416/ES: 2012 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Belgijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4933)