2003 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimas, atidedantis Tarybos direktyvos 1999/36/EB dėl gabenamųjų slėginių įrenginių įgyvendinimo datą (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2591)tekstas svarbus EEE.