2003 m. kovo 6 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 452/2003 dėl priemonių, kurių gali imtis Bendrija, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį