2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 334/2002 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą