2002 m. rugsėjo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 123/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)