Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos kaimynystės politikos