Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (Tekstas svarbus EEE )