2012 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas 2012 m. gegužės 8 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.#Luigi Panzeri prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui).#Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Royal Veste e premia lo sport“ paraiška – Ankstesni žodiniai Bendrijos ir tarptautinis prekių ženklai „veste lo sport“ – Neįregistruotas ankstesnis vaizdinis prekių ženklas „panzeri veste lo sport“ – Santykiniai atmetimo pagrindai – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 4 dalis.#Byla T‑348/10.