2000 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 538/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1599/97, nustatantį išsamias minimalių importo kainų sistemos taikymo tam tikroms uogoms, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Čekijos Respublika, Estija ir Lietuva, taisykles, ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 1226/92 ir (EB) Nr. 2479/96