2002 m. birželio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas.