TITJUR 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. # Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TOP CRAFT paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai "Krafft" - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų - Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis (dabar - Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis) ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklė. # Byla T-374/08. Aldi Einkauf prieš OHMI-Illinois Tools Works (TOP CRAFT)