Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2596/2000 2000 m. lapkričio 27 d. iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo