Apoeni in tehnične specifikacije eurokovancev namenjenih obtoku * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. maja 2011 o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (kodificirano besedilo) (KOM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE))