2011 m. liepos 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.$