2000 m. liepos 17 d. Tarybos Sprendimas iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/311/EB, nustatantį trečiąjį transeuropinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje programos (Tempus III) etapą (2000–2006 m.)