2003 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2002/300/EB, nustatantį zonų, patvirtintų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3463)Tekstas svarbus EEE