2010 m. vasario 26 d. Tarybos rezoliucija dėl pavyzdinio susitarimo dėl jungtinės tyrimo grupės (JTG) sudarymo projektas