2003 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 649/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 139/81, (EB) Nr. 936/97 ir (EB) Nr. 996/97 dėl galvijienos produktų importo