Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston przedstawiona w dniu 15 maja 2012 r.$