Klausimas raštu E-010822/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisijai. Veiksmai, kurių imamasi siekiant sumažinti mirčių dėl medicininių klaidų skaičių Pietų Italijoje