Klausimas raštu E-000217/11 Paul Rübig (PPE) Komisijai. Geležinkelio linijos Praha–Lincas–Gracas–Koperis įtraukimas į transeuropinį transporto tinklą (TEN-T)