Klausimas raštu E-2813/10 pateikė Françoise Grossetête (PPE) Komisijai. Slankų medžioklė