Generalinio advokato Alber išvada, pateikta 2000 m. kovo 23 d.