Kvietimas teikti paraiškas pagal EB mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos 2012 m. darbo programą Idėjos