2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų