Kommissionens förordning (EU) nr 95/2011 av den 3 februari 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Arancia di Ribera (SUB)]