Verordening (EU) nr. 95/2011 van de Commissie van 3 februari 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Arancia di Ribera (BOB)]