Komisijas Regula (ES) Nr. 95/2011 ( 2011. gada 3. februāris ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [ Arancia di Ribera (ACVN)]