2011 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 95/2011, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [ Arancia di Ribera (SKVN)]