Klausimas raštu E-2314/07 pateikė Erik Meijer (GUE/NGL) ir Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisijai. Galutinis sprendimas dėl būdų, kaip išvengti svarbių gamtinių vertybių sunaikinimo tiesiant greitkelį Kresnos tarpeklyje Bulgarijoje