2001 m. gegužės 31 d. Teisingumo Teismo sprendimas.